فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   مباحث ويژه در مهندسي كامپيوتر  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 34043021
رشته مهندسي کامپيوتر
گرایش هوش مصنوعي ورباتيک
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 4.0
وضعیت درس اختیاری
وضعیت واحد نظری-عملی
سال تحصیلی 1396
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی بینایی ماشین


مراجع درس  

عنوان مرجع اسلاید 1
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید 2
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید3
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید4
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید5
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1.