فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   پردازش تصاویر دیجیتال  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 1234
رشته مهندسي کامپيوتر
گرایش هوش مصنوعي ورباتيک
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1397
ترم تحصیلی پاییز


مراجع درس  

عنوان مرجع اسلاید 1
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید 2
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید3
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نمونه سوالات امتحان
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1.