فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   پردازش تكاملي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 0000
رشته مهندسي کامپيوتر
گرایش هوش مصنوعي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1397
ترم تحصیلی پاییز


مراجع درس  

عنوان مرجع اسلاید 1
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید 2
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع «مونه سوال
نوع مرجع غیره
فایل های مربوطه
 1.