فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   پردازش تصاویر دیجیتال  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 1234
رشته مهندسي کامپيوتر
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1397
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی بینایی ماشین
توضیحات پروژه درس بینایی ماشین


مراجع درس  

عنوان مرجع اسلاید 1
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید2
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع اسلاید 3
نوع مرجع فایل اسلاید
فایل های مربوطه
 1.