فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه پیاده سازی پایگاه دانش بورس تهران با استفاده از آنتولوژی
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی-کاربردی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1387/08/01
تاریخ پایان 1388/06/23
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر