فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه در حال انجام  

عنوان پايان نامه قطعه بندی و شناسایی بیماری MS در تصویر MR
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1388/07/23
تاریخ احتمالی پایان 1389/06/23
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر