فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه در حال انجام  

عنوان پايان نامه روشی کارآمد مبتنی بر وب برای بازیابی اطلاعات مفهومی از داده های ناهمگن شبکه های حسگر با بکارگیری آنتولوژی
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی-کاربردی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1388/08/16
تاریخ احتمالی پایان 1389/08/16
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر