فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1387/07/13   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیمهندسي کامپيوترسخت افزارعلم و صنعت ايران1374
کارشناسی ارشدمهندسي کامپيوترهوش مصنوعيدانشگاه شيراز1376
دکتریمهندسي کامپيوتربينائي ماشيندانشگاه پير و ماري كوري ( پا1386