فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1388/08/16   

«   پايان نامه‌هاي در حال انجام   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
بازسازی تصاویر تخریب شده CBCT دندانپزشکی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
قطعه بندی و شناسایی بیماری MS در تصویر MR
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بهبود کارایی کاوشگر وب متمرکز فارسی با استفاده از کلاسبندی مبتنی بر انتولوژی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بهبود رتبه بندی جستجوی صفحات وب معنایی با استفاده از کلاس بندی مبتنی بر آنتولوژی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
روشی کارآمد مبتنی بر وب برای بازیابی اطلاعات مفهومی از داده های ناهمگن شبکه های حسگر با بکارگیری آنتولوژی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد


«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
پیاده سازی پایگاه دانش بورس تهران با استفاده از آنتولوژی
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد