صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 13004

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1388/01/29   

«   پايان نامه‌هاي در حال انجام   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
بررسی صور خیال در دیوان سید حمیری
تحقیقاتیممتحنکارشناسی ارشد
بررسی دلالت رنگها در دیوان محمود درویش
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی عناصر داستان در داستان اصحاب کهف
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد


«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
مقایسه بدیعیه ابن حجه حموی و صفی الدین حلی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
زیبا شناسی صور خیال در وصفیات ابن رومی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی موسیقی تکرار در خطبه های نهج البلاغه
تحقیقاتیممتحنکارشناسی ارشد
زیبا شناسی صور خیال در نامه 31 نهج البلاغه
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تاثیر نهج البلاغه بر زهدیات ابوالعتاهیه
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی موسیقی معلقه امرو القیس
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
نجیب محفوظ......
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسی تصویر سازی در وصفیات ابن خفاجه
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد