صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 13004

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/08/22   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]سیمای سید حمیری در آینه تاریخ ادبیات
  [2]بررسی تا ثیر چیدمان حروف در موسیقی و معنای ابیات وصفی معلقات سبع فارسی
  [3]کاربرد ابزاری واژه زندقه در ادبیات عصر عباسی اول
  [4]بینامتنی دیوان ابوالعتاهیه با نهج البلاغه
  [5]فضای موسیقیایی معلقه ی امرؤالقیس
  [6]دراسة موجزة فی موسیقی الخطبه الغراء للامام علی (ع)
  [7]جمالیات اللون فی القران الکریم ، منتشر شده در « آفاق الحضاره الاسلامیه » ، سال 1388
  [8]سنای سنایی در ادبیات پر بار فارسی ، منتشر شده در « پژوهش در علوم انسانی » ، سال 1388
  [9]بررسی کاربرد رنگ ها در تصویر پردازی محمود درویش از مقاومت فلسطین
  [10]سیمای هنری تشبیهات در دیوان سید حمیری
  [11]جلوه های هنری تصاویر تشبیهی در خطبه های نهج البلاغه
  [12]بررسی حرکت و حیات تصاویر ادبی در خطبه های نهج البلاغه
  [13]بررسی تصویر استعاری دنیا در نهج البلاغه
  [14]بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی( با تکیه بر تصاویر شنیداری)
  [15]بررسی تعابیر استعاری و کنایی شعر سید حمیری در تصویر سیره اهل بیت ، مرتضی قائمی
زهرا طهماسبی ، منتشر شده در « ادب عربی » ، سال 1390 ، شماره 3
  [16]الانزیاح الشعری فی الخطاب الثوری لشعر فاروق جویدة ، 4، زهراء کوچکی نيت3، مجيد صمدي2 مرتضی قائمي،1*فرامرز ميرزائي ، منتشر شده در « مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها » ، سال 1393 ، شماره 33
  [17]ﻫﻮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﺮﺑﻲ و اﺳﺘﻜﺒﺎرﺳﺘﻴﺰي در ا ﺷﻌﺎر ﻓﺎروق ﺟﻮﻳﺪه ∗ و ﻧﻘﺶ او در ﺑﻴﺪاري اﺳﻼﻣﻲ ، دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﻏﻴﺒﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻗﺎﺋﻤﻲ ﻣﺠﻴﺪ ﺻﻤﺪي ﻳﻮﺳﻒ رﺣﻴﻢزاده ، منتشر شده در « ﻧﺸﺮﻳﺔ ادﺑﻴﺎت ﭘﺎﻳﺪاري » ، سال 1393 ، شماره 11
  [18]امام علی ع و مدیریت عواطف در خطبه های نهج البلاغه ، نوذر عباسي*
مرتضي قائمي**، مسیب یار محمدی اصل ، منتشر شده در « پژوهش نامه علوی » ، سال 1394 ، شماره 1
  [19]تحلیل سبک شناختی نحوی- بلاغی ساختهای همپایه در خطبه ی یکصد و یازدهم نهج البلاغه ، مرتضی قائمی 1*، فائزه صاعدانور ، منتشر شده در « فصلنامه پژوهشنامه نهجالبلاغه » ، سال 1394 ، شماره 11
  [20]سبک شناسی نامه 31 نهج البلاغه ( لایه ی نحوی) ، مرتضی قائمی 1
زهرا علی کرمی ، منتشر شده در « پژوهشنامه نقد ادب عربی » ، سال 1394
1   2  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] مقایسه صور خیال در زهدیات ابوالعتاهیه وحدیقه سنایی ،همايش همایش ادبیات تطبیقی ،تاريخ 1383/01/29 تا 1383/01/29
  [2] آموزش مهارت نوشتن در ایران ، مشکلات و راه کارها ، مرتضی قائمی ،همايش همایش مدیران گروه های عربی کشور ،تاريخ 1386/04/19 تا 1386/04/20
  [3] سیمای اهل بیت (ع) در آثار شیخ بهایی ،همايش کنگره شیخ بهایی ،تاريخ 1387/12/05 تا 1387/12/06
  [4] پیام های تربیتی داستان حضرت سلیمان (ع) ، 1- علی باقر طاهری نیا
2- مرتضی قائمی
3-مریم بخشی ،همايش همایش قرآن کریم ،تاريخ 1387/12/15 تا 1387/12/16
  [5] تاثیر ادبیات عربی بر اثار منوچهری دامغانی ،همايش همایش ادبیات تطبیقی (بابل) ،تاريخ 1388/04/13 تا 1388/04/14
  [6] پربسامدترین خطاهای فراگیران زبان عربی در مهارت نوشتن ،همايش چهارمین همایش سراسری مدیران گروه های زبان و ادبیات عربی ،تاريخ 1388/08/06 تا 1388/08/06
  [7] سیمای هویت فلسطینی در دیوان محمود درویش ، مرتضی قائمی ،همايش همایش ملی ادبیات مقاومت در لبنان ،تاريخ 1388/08/14 تا 1388/08/15
  [8] دیدگاه های ادیبان و محققان در زمینه بلاغت نهج البلاغه ،همايش همایش ملی تفسیر قرآن و نهج البلاغه ،تاريخ 1389/02/23 تا 1389/02/23
  [9] بررسی موسیقی آرایه های بدیعی در خطبه های نهج البلاغه ،همايش همایش ملی تفسیر قرآن و نهج البلاغه ،تاريخ 1389/02/23 تا 1389/02/24
  [10] امام علی (ع) در آیینه اشعار ابن یمین ، - مرتضی قائمی
- کمال رضایی ،همايش همایش نهج البلاغه و علوم انسانی ،تاريخ 1389/02/27 تا 1389/02/29
  [11] بررسی جایگاه رنگ ها در نهج البلاغه ، مرتضی قائمی
مجید صمدی
یوسف فضیلت ،همايش همایش نهج البلاغه و علوم انسانی ،تاريخ 1389/02/27 تا 1389/02/29
  [12] نظارت درونی در مدیریت از نگاه امام علی (ع) ، مرتضی قائمی
علی باقر طاهری نیا
مریم بخشی ،همايش همایش نهج البلاغه و علوم انسانی ،تاريخ 1389/02/27 تا 1389/02/29
  [13] نقد و بررسی آراء و نظرات ادبی اخوان الصفا ، 1-مرتضی قائمی
2- روح ا... مهدیان ،همايش نظریه و نقد ادبی ،تاريخ 1389/12/04 تا 1389/12/05
  [14] تلمیح در بینامتنی مقامات ناصیف یازجی با قرآن کریم ، مرتضی قائمی
فاطمه محققی ،همايش همایش قرآن ، ادب و هنر ،تاريخ 1390/08/22 تا 1390/08/23
  [15] بررسی جایگاه آواها در حرکت بخشی به تصاویر ادبی صحنه های قیامت قیامت در قرآن کریم ، مرتضی قائمی
علی باقر طاهری نیا
یوسف فضیلت
مجید صمدی ،همايش همایش قرآن ، ادب و هنر ،تاريخ 1390/08/22 تا 1390/08/23
1  
کتاب ها
  [1]المدخل فی الانشاء ، مرتضی قائمی ، انتشارات سپهر دانش ، سال 1385
  [2]سیری در زیبایی های نهج البلاغه ، سال 1388
  [3]دراسة فی نصوص من نهج البلاغه ، مرتضی قائمی ، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا ، سال 1389
  [4]امام علی(ع) در اندیشه مسیحیت معاصر ، سال 1389
  [5]درآمدی بر نظام مفهوم سازس استعاری در نهج البلاغه ، مرتضی قائمی ، انتشارات انتشارات دانشگاه بوعلی سینا- همدان ، سال 1397
1