فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/07/11   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/07/11


دکتر محمود نيلي
درجهدانشیار
گروه آموزشيعمران
تاریخ تولد1336/05/23
محل تولد همدان
علایق شخصی بتن های الیافی در مقابل بارهای ضربه، دوام بتن در مقابل سیکل های ذوب و انجماد، بتن غلتکی روسازی در مواجه با نمک های یخ زدا ، نانو تکنولوژی، تنش های حرارتی در بتن های حجیم ، بتن های مسلح شده با ورقه های کربنی و شیشه، مدل سازی گیرش بتن با
ERM
بتن های خود تراکم، رفتار بتن های تولید شده توسط مصالح بازیافتی
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
nili36@yahoo.co.uk
nili@basu.ac.ir
آدرس محل کار تلفن
دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی- گروه عمرانثابت0811-8257409 (2