فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   تكنولوژي عالي بتن  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 34033030
رشته مهندسي عمران
گرایش سازه
نوع درس تخصصی گرایشی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1395
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی پایان ترم + پروژه