فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات طرح مخلوط روی خصوصیات بتن پلاستیک(جواد خزائی)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1379/07/01
تاریخ پایان 1382/07/15
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر