فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه ارزیابی دوام روسازی بتن غلتکی در مقابل یخبندان (فرشید واحدی فرد)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1380/07/01
تاریخ پایان 1383/11/02
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر