فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه بررسی ترک خوردگی حرارتی در سد های بتنی با استفاده از روش اجزاء محدود (مهدی احمدی چاری)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد مشاور
تاریخ شروع 1385/07/01
تاریخ پایان 1387/04/02
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر