فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه کاربرد GFRPدر ترمیم بتن های آسیب دیده در مقابل سیکل های یخ زدن و آب شدن(انسیه ذوالفقاری)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1387/07/01
تاریخ پایان 1390/07/13
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر
مشخصات مجریان
نام شماره دانشجویی رشته گرایش دانشگاه تلفن تماس پست الکترونیکی آدرس صفحه خانگی
انسیه ذوالفقاری صادق  مهندسي عمرانسازهبوعلی سینا