فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه بررسی تاثیر گرادیان حرارتی در بتن های حاوی پوزولان (بهزاد عزیزی)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1387/07/02
تاریخ پایان 1390/07/12
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر