فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه تحلیل عددی ، آزمایشگاهی بتن های مسلح شده با الیاف ترکیبی در مقابل بارهای ضربه ( امین فرامرزی)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1387/07/02
تاریخ پایان 1390/07/10
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر