فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه بررسی اثر سنگدانه های حاصل از بازیافت بتن بر دوام یخ زدن و آب شدن بتن (عمران امیریانی)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1387/07/05
تاریخ پایان 1390/07/10
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر