فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه بررسی اثر سنگدانه های بازیافتی بر مقاومت ضربه (ابراهیم نظری مفرد-89)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1388/07/01
تاریخ پایان 1391/07/12
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر
مشخصات مجریان
نام شماره دانشجویی رشته گرایش دانشگاه تلفن تماس پست الکترونیکی آدرس صفحه خانگی
ابراهیم نظری مفرد  مهندسي عمرانسازهبوعلی سینا