فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه مطالعه تعییرات توزیع دما و تنش در سد های بتن غلتکی (سحر جلیلی)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1380/07/01
تاریخ پایان 1383/11/02
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر