فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه بررسی اثر سولفات بر مقاومت و دوام بتن حاوی پوزولان(محمد رضا بادامی )
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1389/04/01
تاریخ پایان 1390/11/27
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر
مشخصات مجریان
نام شماره دانشجویی رشته گرایش دانشگاه تلفن تماس پست الکترونیکی آدرس صفحه خانگی
محمد رضا بادامی  مهندسي عمرانسازهبوعلی سینا