فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه مطالعة آزمايشگاهی بررسی دوام روسازی بتن غلتکی در مقابل سیکل های ذوب وانجماد در حضور مواد یخ زدا(محمد ظاهری)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1384/07/02
تاریخ پایان 1386/03/02
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر