فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه مطالعه اثر نانو ذرات سیلیس، میکروسیلیس و خاکستر بادی بر جنبه های مقاومتی، دوامی و ریز ساختاری خمیر سیمان سخت شده و بتن (احمد احسانی)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1384/07/02
تاریخ پایان 1388/09/02
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر