فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستي پايان نامه ها   »   پايان نامه پایان یافته  

عنوان پايان نامه شبیه سازی عددی-آزمایشگاهی پایه پل های بتنی تحت اثر گرادیان حرارتی (ساره بابازاده)
سطح پايان نامه کارشناسی ارشد
نوع پايان نامه تحقیقاتی
وضعیت استاد راهنما
تاریخ شروع 1385/07/02
تاریخ پایان 1387/12/02
تعداد مجريان پايان نامه 1   نفر