فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/07/11   
از تاریخ   1395/07/11   تا تاریخ   1395/11/11
از تاریخ   1395/07/11   تا تاریخ   1395/11/11
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
 مباحث... بتن... 
یکشنبه
 بتن... جلسه... 
دوشنبه
 مباحث... تکنولوژی... 
سه شنبه
 تکنولوژی...