صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 4865

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/11/27   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/12/24


دکتر پژمان محمودی کوهی
درجهاستادیار
گروه آموزشيپاتوبیولوژی
تاریخ تولد1361/06/30
محل تولد شهرکرد
پست الکترونیکی (E_mail)
mahmoodi_pezhman@yahoo.com
mahmoodi_pezhman@basu.ac.ir
آدرس صفحه خانگی
https://profs.basu.ac.ir/mahmoodi_pezhman/
آدرس محل کار تلفن
همدان، میدان فلسطین، بلوار غبار همدانی، روبروی پزشکی قانونی، دانشکده پیرادامپزشکی، گروه پاتوبیولوژیثابت081-34227350