صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 22273

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   سمينار  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 34033025
رشته مهندسي عمران
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد عملی
سال تحصیلی 1395
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی امتحان و ارائه کتبی و شفاهی سمینار


مراجع درس  

عنوان مرجع فرهنگ لغت فارسي
نوع مرجع کتاب
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع دستور خط فارسي
نوع مرجع کتاب
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نشانه گذاري
نوع مرجع کتاب

عنوان مرجع فهرست مراجع درس
نوع مرجع غیره

عنوان مرجع ويراستاري
نوع مرجع فایل اسلاید

عنوان مرجع راهنمای EndNote
نوع مرجع فایل کمک آموزشی
فایل های مربوطه
 1.  2. 

عنوان مرجع راهنمای EndNote
نوع مرجع فایل کمک آموزشی

عنوان مرجع روش مرجع‌نویسی APA
نوع مرجع فایل کمک آموزشی
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع روش مرجع‌نویسی Harvard
نوع مرجع فایل کمک آموزشی
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نحوه ارایه پاورپوینت
نوع مرجع فایل اسلاید
URL http://www.pptfa.com/?p1096
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نحوه ارائه پاورپوینت
نوع مرجع فایل اسلاید
توضیحات برای ارئه جلسات سمینار و پایان ‌نامه و سایر ارائه ها مفید است.
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع علائم ویراستاری
نوع مرجع جزوه
توضیحات برای استفاده در ویراستاری متن کاربرد دارد.