صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 22995

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1383/08/19   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  نماینده دانشکده مهندسی در شورای پژوهشی دانشگاه  1374/09/25  1376/07/01  
  عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی  1375/11/30    از تاریخ 76/5/19 تا 78/9/13 و 87/8/13 تاکنون به اعتبار سمت معاونت دانشکده عضو این شورا بوده‌امو در غیر از تاریخ ها نیز عضو شورا بوده‌ام.
  معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی  1376/05/19  1378/09/13  
  عضو شورای آموزشی دانشکده  1376/05/19  1378/09/13  
  عضو شورای آموزشی دانشگاه  1376/05/19  1378/10/13  
  مسؤل تحصیلات تکمیلی دانشکده  1378/09/20  1381/02/21  
  عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی عمران  1379/08/05    
  معاون پژوهشی دانشکده مهندسی  1387/08/13    تاکنون این مسؤلیت ادامه دارد
  عضو شورای دانشگاه به نمایندگی از شورای پژوهشی دانشگاه