صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 12725

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/09/11   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/09/11


دکتر يحيي معروفي
درجهدانشیار
گروه آموزشيعلوم تربيتي
تاریخ تولد1341/02/01
محل تولد تكاب
علایق شخصی برنامه ريزی درسی -ارزشيابی در آموزش عالی -تحليل محتوای برنامه های درسی- روشها و فنون تدريسT تربیت معلم
پست الکترونیکی (E_mail)
y.maroofi2007@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
همدان- دانشگاه بوعلی سينا-دانشکده ادبيات و علوم انسانی .گروه علوم تربيتی