صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 39200

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/01/19   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1394/01/19


دکتر نادر مهرگان‌
درجهاستاد
گروه آموزشياقتصاد
تاریخ تولد1344/04/01
محل تولد تنكابن
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
mehregannader@yahoo.com
mehregannader@buas.ac.ir
mehregannader@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
همدان-دانشگاه بوعلی سینا- گروه اقتصاد