صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 7753

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1392/02/26   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
طرح سيستمهاي اطلاعاتي و كنترل مديريتمهندسي صنايعتوليد صنعتي1392بهاراخبارتمرین هانمرات
طرح ريزي واحدهاي صنعتيمهندسي صنايعتوليد صنعتي1392بهاراخبارتمرین هانمرات
كارآموزيمهندسي صنايعتوليد صنعتي1392تابستاناخبارتمرین هانمرات
كنترل پروژهمهندسي صنايعتوليد صنعتي1391پاییزاخبارتمرین هانمرات
تئوري احتمالات و كاربرد آنمهندسي صنايعتوليد صنعتي1391پاییزاخبارتمرین هانمرات
ارزيابي كار و زمانمهندسي صنايعتوليد صنعتي1391پاییزاخبارتمرین هانمرات