صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 1553

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات » مقالات  
 
عنوان مقاله پژوهشی بر هنر آینه‌کاری در خانه‌های قاجاری بافت تاریخی شهر یزد
زبان مقاله فارسی
منتج از مطالعات شخصی
چكيده آینه کاری یکی از هنرهای ظریف و پرکار وابسته به معماری است که از کنار هم گذاشتن قطعات کوچک و بزرگ آینه به وجود می آید. از این هنر معمولاً در بخش های درونی اماکن مختف از جمله اماکن متبرکه، کاخ‌ها و همچنین منازل مسکونی استفاده شده است. این تزیینات که معمولاً از جنبه‌های زیبایی‌شناسی به آن نگریسته شده، یکی از هنرهایی است که علاوه‌بر بعد تزیینی، از جنبه‌های کاربردی نیز برخوردار است. این هنر در دوره قاجار توسعه می‌یابد به‌گونه‌ای که می‌توان حضور این هنر را در بناهای مختلف مشاهده کرد. یزد یکی از شهرهایی است که می‌تواند در ارتباط با کاربرد هنر آینه‌کاری در خانه‌های مسکونی مورد مطالعه قرار گیرد. این پژوهش به بررسی هنر آینه‌کاری در شهر یزد می‌پردازد و به دو شیوه انجام گرفته؛ در شیوه اول به گردآوری اطلاعات تاریخی لازم و در شیوه دوم به جمعآوری داده‌ها و مستندسازی آن‌ها از طریق بررسی‌های میدانی پرداخته است. با توجه به نمونههای باقیمانده میتوان گفت که از سه شیوه آینهکاری روی گچ، گچ بر روی آینه و نقاشی بر روی آینه استفاده شده است. نقوش مورد استفاده نیز به چهار دسته گیاهی، هندسی، جانوری و کتیبهنگاری تقسیم میشوند که تأثیر اسطورهها را میتوان در شکلگیری برخی از نقوش مشاهده کرد. از طرفی دیگر آینهکاری اکثراً در قسمت زمستاننشین خانهها مورد استفاده قرار گرفته که میتواند تأکید بر اهمیت فضاهای مذکور باشد. همچنین نقش پرندگان، ضمن اینکه که ریشه در فرهنگ اسلامی و ایرانی دارد، میتوانند به تأثیر از فرهنگ ملل دیگر نیز صورت گرفته باشد چراکه اکثر مالکین خانهها از تجار سرشناس یزدی بوده که ارتباطات تجاری گسترده با مناطق دیگر بخصوص هندوستان داشتند.
منتشر شده در
مجله "پژوهشهای باستانشناسی ایران"، سال 1397