صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 960

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/08/30   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/08/30


دکتر سید فضل اله میردهقان اشکذری
درجهاستادیار
گروه آموزشي
تاریخ تولد1363/04/19
محل تولد یزد
پست الکترونیکی (E_mail)
s.mirdehqan@basu.ac.ir
ashkezar1363@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، اتاق 211ثابت08138292614