صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 4883

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1392/08/07   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1392/08/07


دکتر مهرانه خدامرادپور
درجهاستادیار
گروه آموزشيمهندسي آب
تاریخ تولد1392/08/02
پست الکترونیکی (E_mail)
mkhodamorad@gmail.com
mkhodamorad@basu.ac.ir
آدرس منزل تلفن
دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری