فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/10/04   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  عضو كميسيون آثار و تأليفات سازمان آموزش و پرورش ازسال 1379 تا1382.      
  عضوکمیته اتاق فکرفرماندهی انتظامی استان همدان      
  عضوکمیته پژوهش نیروی انتظامی استان همدان      
  عضوكمسيون پژوهشي سازمان هلال احمر استان .      
  كارشناس بخش تحقيقات سازمان آموزش و پرورش (قراردادي از سال 1378 تاخرداد1382).      
  عضو كميسيون تخصصي بررسي پيشنهاده هاي پژوهشي سازمان آموزش و پرورش.      
  مسول دفترسنجش ونظارت دانشگاه آزاداسلامی 1382      
  مسول دفترتوسعه وتاسیس رشته های جدیددانشگاه آزاداسلامی 1382      
  مشاورمرکزدانشگاه بوعلی سینا      
  مشاورروانی مرکزشاهدوایثارگردانشگاه بوعلی      
  معاون آموزشی دانشکده  1393/07/12