فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دوره‌هاي آموزشي 
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/10/02   
 
عنوان دوره ميزبان مكان تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 روش تحقیق پیشرفته  آموزش وپرورش تهران        
 spss  سازمان آموزش پرورش        
 آموزش مهارتهای زندگی(ویژه مدرسان)TOT  بهزیستی استان همدان        
 آموزش پیش ازازدواج ویژه مدرسان  بهزیستی همدان        
 تفکرخلاق  مدیریت دولتی        
 آمارپیشرفته درروانشناسی  آموزش وپرورش همدان        
 دارای مدرک نظام روانشناسی  نظام رروانشناسی        
 مدیریت استرس وخشم  مدیریت صنعتی        
 خلاقیت ونوآوری درسازمانها  مدیریت دولتی وصنعتی        
 آسیب شناسی روانی وتشخیص اختالالت روانی  بهزیستی        
 خانواده درمانی وتوانمندسازی زوجین  بهزیستی        
 رههای پیشگیری ازکودک آزاری  بهزیستی        
 مهارتهای زندگی  مرکزمشاوره دانشگاه بوعلی        
 آموزش اصول سنجش وارزشیابی  دانشگاه بوعلی        
 درمان اختلالات جنسی          
 C.B.T          
 طرحواره درمانی          
 تربیت متخصص پیشگیری ازاعتیاد