صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 10841

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/06/20   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/06/20


دکتر عبدالمجيد محمدزاده‌
درجهاستادیار
گروه آموزشيپاتوبیولوژی
تاریخ تولد1345/02/05
محل تولد بروجرد
پست الکترونیکی (E_mail)
mohammadzadeh@basu.ac.ir
mohammadzadeh4@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
همدان- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده پیرادامپزشکی- گروه پاتوبیولوژی