صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 16499

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/07/13   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1386/09/13


دکتر حسن‌ محسني‌
درجهدانشیار
گروه آموزشيزمين شناسي
تاریخ تولد1344/03/08
محل تولد سواد كوه
علایق شخصی سنگ شناسی کربنات ها، زمین شناسی نفت، ژئوشیمی رسوبی، چینه شناسی سکانسی
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
mohseni@basu.ac.ir
mohseni4@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا همدانثابت0811-8381460
گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا همدان