فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/09/20   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/09/20


دکتر كاظم ملازاده
درجهدانشیار
گروه آموزشيباستانشناسي
تاریخ تولد1346/08/12
محل تولد شاهين دژ
علایق شخصی مطالعه و پژوهش در زمینه هزاره اول ایران و دوره ماد
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
mollazadeh@basu.ac.ir
mollazad@yahoo.com
kazem.mollazadeh@gmail.com
آدرس محل تدریس تلفن
همدان، بلوار غبار همدانی، دانشکده هنر و معماری، گروه باستانشناسی  

سایر تلفن ها
ثابت08114221358