فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   كارآموزي كاوش باستانشناسي دوره پيش از اسلام  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 12113015
رشته باستانشناسي
گرایش دوران تاريخي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 5.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد عملی
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی بهار