فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   آشنائي با حفاظت و مرمت آثار و روشهاي آن  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 12112005
رشته باستانشناسي
گرایش همه گرایش ها
نوع درس پایه
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی بهار