فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   کاوشهاي باستانشناسي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 28013033
رشته باستانشناسي
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 20.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد عملی
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی بهار