فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1387/01/25   
 
عنوان طرح
  [1]   بررسی باستان شناسی شهرستان شیروان ایلام فصل دوم
  [2]   بررسی و مستند سازی آثار باستانی شهرستان هرسین -کرمانشاه
  [3]   کاوش باستان شناسی در تپه یلفان همدان
  [4]   بررسی باستان شناسی تکمیلی شهرستان نهاوند
  [5]   بررسی باستان شناسی بخش قهاوند و شهرستان فامنین همدان