فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

آلبوم عکس 
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1387/01/25   
کاوش در موش تپه همدان
تعدادی از تصاویر مربوط به دروس میدانی -کارگاهی در موش تپه همدان به راهنمائی اینجانب در سالهای 1381لغایت 84
[عکس ها] [زیرآلبوم ها] [نمایش اسلایدها]

بررسی باستان شناسی در دهلران سالهای 1383-4
برنامه بررسی و ثبت تعدادی از تپه های مهم حوضه رودخانه میمه و دوایریچ
[عکس ها] [زیرآلبوم ها] [نمایش اسلایدها]