فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/08/01   
از تاریخ   1393/06/04   تا تاریخ   1393/11/20
از تاریخ   1393/08/01   تا تاریخ   1393/11/20
از تاریخ   1393/06/04   تا تاریخ   1393/11/20
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
 روش... 

از تاریخ   1393/08/01   تا تاریخ   1393/11/20
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
روش... جلسات... مشاوره... 
یکشنبه
انجام... امور... مطالعه... 
دوشنبه
برگزاری... 
سه شنبه
روش...باستان... راهنمائی... 
چهار شنبه
باستان...شناخت... مشاوره...