فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1387/06/24   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]سبک شناسی مهرهای عصر آهن ایران
  [2]بازتابی از بررسی باستان شناسی کوزران ماهیدشت ، منتشر شده در « میراث کرمانشاه » ، سال 1384 ، شماره 1 ، چاپ سال اول شما
  [3]پیشنهادی برای تعیین محل شهر سلطان آباد کوچک ، دکتر یعقوب محمدی فر ، منتشر شده در « پیام باستان شناسی » ، سال 1384
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] موقعیت اجتماعی زن در جامعه عیلامی با توجه به پیکرکها ، دکتر یعقوب محمدی فر ،همايش بررسی جایگاه زن در ادوار تاریخی ایران ،تاريخ 1381/11/28 تا 1381/11/30 ، واقع در شیراز
  [2] نظري به شكل گيري استقرار عصر برنز قديم در جنوب الوند ،همايش همايش باستان شناسي ايران ،تاريخ 1385/08/10 تا 1385/08/12 ، واقع در كرمانشاه
  [3] مقایسه اشیاء سنگی جیرفت با نمونه های سومری ،همايش همایش باستان شناسی جیرفت ،تاريخ 1386/07/06 تا 1386/07/06 ، واقع در جیرفت
1  
برای مشاهده اطلاعات به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.