فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/08/01   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا      
  مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا از 2/9/82      
  معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری از 20/2/82 لغایت 1/7/84      
  معاون پژوهشی میراث فرهنگی استان کرمانشاه از 10/2/1386 لغایت 30/4/1379      
  معاون اموزشی دانشکده هنر و معماری  1388/09/01    
  رئیس دانشکده هنر و معماری