فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دوره‌هاي آموزشي 
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1387/01/25   
 
عنوان دوره ميزبان مكان تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 کاربرد G I S در باستان شناسی  دانشگاه تهران  تهران  1385/12/01  1392/12/10